نمایش موارد توسط برچسب: آزمایش خلط
يكشنبه, 16 مهر 1391 20:44

کشت خلط

کشت خلط جهت تشخیص و تعیین عامل پنومونی باکتریال و عفونت های مجرای تنفسی تحتانی و بررسی اثر بخشی درمان بکار می رود.

منتشر شده در میکروبیولوژی